برای ارسال کالا از طرف فروشگاه پازل چند روش مختلف وجود دارد که بسته به فاصله‎ مشتری از انبار اجناس و انتخاب وی برای مدت زمان تحویل سفارش یکی از این روش‎ها انتخاب می شود. معمولا اگر فاصله مکانی مشتری از انبار کالا و اجناس کوتاه باشد، برای ارسال کالا از پیک موتوری و یا باربری (بسته به ابعاد جنس) استفاده می شود؛ ولی اگر این مسافت طولانی باشد اجناس به طرق مختلف با توجه به مقصد نهایی برای مشتریان ارسال می شوند.

روش های ارسال

نحوه ارسال سفارش ها برای تهران و شهرستان متفاوت است:

  • شهرستان:

کلیه سفارشات برای تمامی شهرستان ها از طریق پست یا باربری (بسته به حجم سفارش) ارسال خواهند شد.

  • استان تهران:

کلیه سفارشات برای تمامی استان تهران (بجز شهر تهران) از طریق پست یا باربری (بسته به حجم سفارش) ارسال خواهند شد.

  • شهر تهران:

کلیه سفارشات برای مناطق ۲۲ گانه شهر تهران از طریق پست یا پیک ارسال خواهند شد.